Công ty Cổ Phần Đầu Tư SUN PO

D.I.Y

Hệ thống nước nóng công nghiệp cao cấp 2500

Sunpo Thiết kế - Tư vấn - Giám sát; Thợ nước địa phương tự lắp đặt.

1. Hình mô tả hướng nắng & kích thước lắp đặt: 

2. Bố trí mặt bằng theo thực tế:

 

 

3. Sơ đồ cấp nước nóng & lạnh tầng mái:


4. Thiết kế hệ khung lắp các tấm thu nhiệt:

 

5. Kiểm tra kỹ thuật đối lưu:

 

 

6. Kiểm tra các chi tiết:

 

 

 

 

 

7. Tổng quan hệ thống:

 

 

Bài viết liên quan